Giới thiệu công ty

22/01/2021 17:21

TẦM NHÌN: 

Trở thành Hệ thống bán lẻ thiết bị thể dục thể thao chiếm thị phần số 1 Việt nam với dịch vụ khách hàng tốt nhất.

SỨ MỆNH:

Giúp cộng đồng xây dựng phong cách sống lành mạnh để trở nên "Khỏe đẹp hơn mỗi ngày" thông qua việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

CAM KẾT:

Đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Mang đến cho toàn thể THÀNH VIÊN một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG để thi thố tài năng / Một cuộc sống cá nhân SUNG TÚC / Một vị trí xã hội được người khác KÍNH NỂ.

Mang đến cho các ĐỐI TÁC sự TÔN TRỌNG và CHÂN THÀNH.

Mang đến cho NHÀ ĐẦU TƯ giá trị doanh nghiệp GIA TĂNG KHÔNG NGỪNG.

Đóng góp cho CỘNG ĐỒNG thông qua việc nộp đầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước & luôn kề vai sát cánh cùng các hoạt động thể dục thể thao vì cộng đồng.